WordPress Admin Panelindeki WordPress Menüsünü Kaldırma

folder_openWordPress

Temanın function.php dosyasını açarak aşağıdaki kodu yapıştırıp kaydediyoruz.

function wps_admin_bar() {
global $wp_admin_bar;
$wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo');
$wp_admin_bar->remove_menu('about');
$wp_admin_bar->remove_menu('wporg');
$wp_admin_bar->remove_menu('documentation');
$wp_admin_bar->remove_menu('support-forums');
$wp_admin_bar->remove_menu('feedback');
$wp_admin_bar->remove_menu('view-site');
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'wps_admin_bar' );

Related Posts

Menü